Allmänt om våra yrkesutbildningar

Vi vill med vårt gymnasium och våra yrkesutbildningar få dig som elev att växa som individ och förbereda dig för ett kommande yrkesliv.

Sociala och kommunikativa kompetenser samt entreprenörsanda är viktiga egenskaper och vårt mål är att hjälpa dig att utveckla dessa under din gymnasieutbildning på Yrkesplugget.

Fordons- och transportprogrammet

På Yrkespluggets Fordonsprogram kan du välja mellan tre programinriktningar; Personbilsteknik, MC-teknik (MC-teknik utbildningen sker bara i Bromma) och Transportteknik.

På Yrkesplugget väljer du inriktning och börjar specialisera dig redan från år 1. Det ger dig en verkligt djup kunskap och kompetens som självklart är mycket efterfrågad.
Utbildningen består till stor del av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Hos Yrkesplugget har eleverna minst 15-20 veckors praktik vilket är mer än de obligatoriska veckorna eftersom vi anser att det höjer kvalitén på utbildningen. Kontakten med arbetslivet är mycket viktig då utvecklingen där går snabbt och det är på din APL som du bäst följer med i vad som händer.
Vi har ett mycket bra samarbete med branschen och varje elev har en handledare på arbetsplatsen som har gått Yrkespluggets egen handledarutbildning.

Arbetsutsikterna ser fantastiska ut på kort sikt (då räknar vi 5 år som kort sikt). De ser bra ut på längre sikt också, men då kommer kraven på de vi anställer att förändras. Jag vet att Yrkesplugget har väldigt bra samarbeten och lär ut inom den senaste tekniken.
– Carl-Henrik Gustavsson, servicechef på Volkswagen Bromma

På Yrkesplugget samarbetar kärn- och karaktärsämnen på ett sätt som för många skapar en motivation även i ämnen som man tidigare haft svårare för. I verkstadsarbetet använder vi till exempel både engelska och matematik så gott som dagligen.

Bygg- och anläggningsprogrammet

På Yrkesplugget kan du välja programinriktningarna husbyggnad eller mark och anläggning.

Du välja yrken som; anläggare, betongarbetare, glastekniker, golvläggare, håltagare, murare, takmontör, målare, träarbetare och plattsättare.

Programmets första år är gemensamt och ger dig en bred och grundläggande kunskap om byggprocessen, nybyggnad och renovering. I slutet av året väljer du fördjupning.
Utbildningen består till stor del av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Hos Yrkesplugget har eleverna minst 15-20 veckors praktik vilket är mer än de obligatoriska veckorna eftersom vi anser att det höjer kvalitén på utbildningen. Kontakten med arbetslivet är mycket viktig och du utvecklar då ditt tekniska utförande men även servicekänsla.

Framtidsutsikterna i byggbranschen ser mycket ljusa ut. Vi måste bygga allt mer eftersom det råder bostadsbrist samt att det finns allt mer underhållsbehov av äldre bostäder.
– Janne Eriksson VD på byggföretaget JE MARK

Vi har ett mycket bra samarbete med branschen och varje elev har en handledare på arbetsplatsen som har gått Yrkespluggets handledarutbildning.

På Yrkesplugget samarbetar gymnasiegemensamma ämnen och yrkesämnen på ett sätt som skapar en motivation även i ämnen som man tidigare haft svårare för. Till exempel använder vi matematik så gott som dagligen i byggprocessen.

Du kan välja på yrkesinriktningarna:

  • Anläggare
  • Betongarbetare
  • Glastekniker
  • Golvläggare
  • Håltagare
  • Murare
  • Målare
  • Plattsättare
  • Takmontör
  • Träarbetare

Tipsa oss på Yrkesplugget!

Vi gillar att få tips om hur vi kan utveckla vår verksamhet men också om sådant som är bra och fungerar.

Fyll i nedan uppgifter, ett svar kommer till dig inom kort!

Tack för ditt engagemang!