Yrkespraktik – på riktiga arbetsplatser

Byggarbetsplats bygg och anläggning Yrkesplugget

 

Yrkesplugget har ett nära samarbete med branschen bland annat för att säkerställa yrkespraktik för eleverna vilket ger eleverna en rejäl förankring i yrket. Skolan har regelbundna yrkesråd för att säkerställa att utbildningen överensstämmer med de branschspecifika kraven.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en naturlig och viktig del av utbildningen. Eleverna har där chans att ytterligare förbättra det tekniska utförandet inom sitt yrke. Det är också bra för eleverna att ha en nära kontakt med arbetslivet och förstå den miljö och omgivning de kommer att arbeta i. Yrkesplugget genomför, som ett led att säkerställa kvalitén, handledarutbildning för elevernas handledare på deras APL.

Yrkesplugget har utarbetat ett dokumentationsmaterial i form av tidböcker där den APL-tid eleven har genomfört dokumenteras. Handledare och elev redovisar, veckovis, antal timmar och moment. Var 6-8:e vecka görs, tillsammans med yrkeslärare, handledare och elev, en utvärdering av elevens arbete i förhållande till målen. Tidböckerna används på alla våra utbildningar och fungerar mycket bra.

Utbildning förlagd till arbetsplatsen, eller praktik som man vanligtvis säger, är ett viktigt och omfattande moment i alla våra utbildningar. Praktiken innebär att eleven får möjlighet att komma ut på ett företag och i verkliga projekt använda sina kunskaper och även få nya. Det är viktigt att träna i den miljö man senare kommer att arbeta i. Men också viktigt att få insikt i hur en arbetsplats fungerar.

Hos Yrkesplugget har eleverna minst 15–20 veckors yrkespraktik vilket är mer än de obligatoriska veckorna eftersom vi anser att det höjer kvalitén på utbildningen. Vi jobbar hårt för att våra elever ska få den bästa yrkesutbildningen på marknaden. En utbildning som företagen vill ha!

Yrkespraktiken följs regelbundet upp genom besök av yrkeslärare. All den tid som eleven gör på sin praktik dokumenteras i så kallade tidböcker. Varje moment förs in för att säkerställa att yrkespraktiken innehåller det som krävs för att nå kurs- och utbildningsmål. Våra elever får chans att göra yrkespraktik på företag som Fasadglas, Takvärn, Kawasaki, Suzuki, Harley Davidson, Bilia, Bavaria, Mercedes, Upplands Motor, Din Bil,  Schenker Åkeri, och Bengt Hildemar Transport, NCC, Allehanda glas, JM, Ösak, Nylunds kakel och golv m.fl. Listan kan göras lång på små och stora företag som vi samarbetar med.

  • Det är jättebra med elever de måste ju ut och lära sig. Men skolan är viktig, där får de träna med praktiska övningar så de vet vad det handlar om innan de kommer ut till oss.

– Niclas Flink, JM Bygg AB

  • Praktikanterna som kommer hit får prova på yrket samtidigt som vi håller kontakt med läraren på skolan. Vi tillsätter en handledare som är med praktikanten så att man får stöd och känner sig trygg med sitt arbete. Det har fungerat väldigt bra med dem som vi har fått hit från Yrkesplugget, de flesta har fått anställning och vi är jättenöjda med dem.

– Janne Eriksson, VD JE MARK

  • Jag tycker att det fungerar bra med eleverna från Yrkesplugget! De gör sin praktik här i samband med att de går ut gymnasiet och då har de oftast tagit sitt körkort och blivit godkända. De får en introduktion och får åka med några gånger för att växa in i arbetet och rutinerna innan de börjar på allvar.

-Peo Henricks, VD Hägerstens Åkeri

  • Vi startade upp ett samarbete tillsammans med Jesper Ström på Yrkesplugget. Jesper behövde få ut elever på praktik och vi behöver alltid bra mekaniker. Genom att vi får in praktikanter från Yrkesplugget så får vi också möjligheten att lära in dem i våra rutiner och sätt att arbeta.

-Jan Sundqvist, servicemarknadschef Bavaria Stockholm

  • Av det jag hört av dem hos oss som har Yrkespluggets elever som praktikanter så är de mycket nöjda med deras insatser.

– Anders Johansson, servicechef Kawasaki Sverige

Tipsa oss på Yrkesplugget!

Vi gillar att få tips om hur vi kan utveckla vår verksamhet men också om sådant som är bra och fungerar.

Fyll i nedan uppgifter, ett svar kommer till dig inom kort!

Tack för ditt engagemang!