Personbilsteknik

– en inriktning på Fordons- och Transportprogrammet. Med utbildningen har du en trygg och spännande tid framför dig som kvalificerad bilmekaniker.

En dag på jobbet som personbilstekniker / bilmekaniker kan innebära att du ena stunden arbetar med den senaste datatekniken och i den andra plockar isär en riktigt gammal motor. Ingen dag är den andra lik och det är en fördel om man är lite av en problemlösare med fantasi.

Självständigt arbete

Arbetet som bilmekaniker innebär att genomföra service, göra felsökning och reparera. Då elektroniken i bilar ökar, utgör elreparationer en stor del av arbetet. Arbetet är ofta databaserat då moderna bilar innehåller datorer som styr till exempel bromsar och motorsystem.
Som bilmekaniker arbetar man mycket självständigt och är nästan alltid specialiserad på vissa moment.

Så här skriver skolverket om fordons- och transportprogrammet: LÄNK

– Trots att det många gånger är ett teamwork, jobbar man ofta på egen hand. Vi har ett väldigt varierande utbud av kunder, det är allt ifrån polisbilar och ambulanser till vanliga familjebilar som lämnas in, och jag tycker att det är väldigt roligt och givande att kunna hjälpa dem när bilen plötsligt slutar fungera.
Benny Stenwall, servicechef Bavaria Danderyd

jeppe
Jesper berättar mer om utbildningen på inriktningen personbilsteknik, se filmen!

Stor efterfrågan på bilmekaniker

Utbildningen innehåller alla de arbetsmoment och metoder som behövs för att kunna reparera både moderna och äldre personbilar. På Yrkespluggets personbilsteknik arbetar vi med de senaste programmen för felsökning vilket är ett viktigt arbetsmoment. Att hitta ett fel i en bil kan ibland ta längre tid än att åtgärda själva felet.
Hos oss arbetar du självklart med flera olika bilmärken. Men i yrkeslivet specialiserar sig en del mekaniker och arbetar bara för ett märke.

– Arbetsutsikterna ser fantastiska ut på kort sikt (då räknar vi 5 år som kort sikt). De ser bra ut på längre sikt också, men då kommer kraven på de vi anställer att förändras. Jag vet att Yrkesplugget har väldigt bra samarbeten och lär ut inom den senaste tekniken.
Carl-Henrik Gustavsson, distrikschef på BMW Nordic

En bransch som ökar i framtiden är den tunga trafiken. Där kommer efterfrågan på bilmekaniker vara stor.

Vill du senare studera vidare kan du utbilda dig till arbetsledare på yrkeshögskolan. En annan väg är att specialisera dig på hybridmotorer. För att få grundläggande behörighet till högskolestudier så krävs vissa kurser i svenska och engelska. Du har rätt att läsa dem inom ramen för ditt program.

– Det är inte bara att kunna skruva som man ska vara hemma på längre, nu måste man också utbilda sig i data och mjukvara för bilarna.
Tobias Wallenbro, servicetekniker på Bilia sedan 20 år.

meckr
Träffa elever som utbildat sig på Yrkesplugget till personbilstekniker, klicka här

MOTORBRANSCHCOLLEGE

Yrkesplugget i Bromma blev hösten 2018 certifierat som motorbranschcollege. Under 2019 sker en utvärdering för att även certifiera Yrkesplugget Uppsala.

För att möta motorbranschens rekryteringsbehov måste utbildningen vara kvalitativ och därigenom attraktiv. Det blir den genom Motorbranschcollege.
Motorbranschcollege är ett kvalitetssystem som riktar sig mot särskilt utvalda gymnasieskolor som tillhandahåller utbildningar mot motorbranschens yrken. Genom att initiera och stärka samverkan mellan gymnasieskolor och företag i motorbranschen vill vi höja utbildningskvaliteten.

På ett Motorbranschcollege läggs stor vikt på ett nära och strukturerat samarbete mellan skola, företag och bransch. Företagens engagemang är cen­tralt, eftersom det är genom ett starkt stöd från motorbranschens företag som skolan får rätt verktyg för att kunna erbjuda eleverna en relevant utbildning för arbetslivets behov. Läs mer om Motorbranschcollege här!

Högskolebehörighet

För grundläggande högskolebehörighet krävs:

  • betyg i alla ämnen och minst 2 250 poäng måste vara godkända. 
  • Gymnasiearbetet ska ingå i de godkända kurserna.
  • Godkänt betyg i Engelska 5 och 6 samt Svenska, alternativt Svenska som andraspråk, 1, 2 och 3.
  • I matematik någon av kurserna 1a, 1b, 1c – Dessa kurser läses inom ramen av individuellt val och utökat program.

Fordons- och transportprogrammet

Välj en utbildning som har ett nära samarbete med branschen

Så här söker du till Yrkespluggets gymnasieprogram!

Ämnesfördelning

När du går på Yrkesplugget läser du lika mycket gymnasiegemensamma ämnen som teori och praktik första året. Sedan ökar yrkesämnena för varje år. Grå stapel visar vilken andel av utbildning som består av gymnasiegemensamma ämnen, lila yrkesämnen och ljuslila APL (praktik).

Årskurs 1

Gymnasiegemensamma

50%

Yrkesämnen

 
40%
APL
10%

Årskurs 2

Gymnasiegemensamma

30%

Yrkesämnen

 
35%
APL
35%

Årskurs 3

Gymnasieg.

10%

Yrkesämnen

 
20%
APL
70%

Poängplan Personbil

Praktik

Utbildning förlagd till arbetsplatsen, eller praktik som man vanligtvis säger, är ett viktigt och omfattande moment i alla våra utbildningar.

Praktiken innebär att eleven får möjlighet att komma ut på ett företag och i verkliga projekt använda sina kunskaper och även få nya. Det är viktigt att träna i den miljö man senare kommer att arbeta i. Men också viktigt att få insikt i hur en arbetsplats fungerar.

Saknar du behörighet?

För dig som inte uppnått behörighet till gymnasiet erbjuder Yrkesplugget tre introduktionsprogram.

Programinriktat individuellt val – inriktat att ge behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

Yrkesintroduktion – finns för elever som inte har de godkända betyg som krävs till ett yrkesprogram på gymnasiet.

Individuellt alternativ – ska förbereda eleven för yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 100 p
Historia 1a:1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a:1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a:1 50 p
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1
100 p
Totalt: 600 p

Programgemensamma yrkesämnen

Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden
200 p
Fordonsteknik - introduktion 200 p
Totalt: 400 p

Inriktning personbil

Personbilteknik - introduktion 200 p
Reparation av personbilar
och lätta transportfordon
300 p
Totalt: 500 p

Individuellt val

Engelska 6 100 p
Estetisk kurs 100 p
Historia 1a:2 100 p
Idrott och hälsa 2 100 p
Samhällskunskap 1a:2 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p
Du kan även välja yrkesämnen
Välj totalt: 200 p
Du kan även välja yrkesämnen

Programfördjupningar

Personbilsteknik
— Bromsar, kaross och chassi 200 p
Maskin- och lastbilsteknik
— Anpassning och montering av utrustning 200 p
— Arbete från servicebil 100 p
— Lastbilar och utrustning 300 p
— Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik 100 p
— Maskin- och lastbilsteknik - introduktion 200 p
— Mobil hydraulik 1 100 p
— Mobil hydraulik 2 100 p
— Mobila maskiner och utrustning 300 p
— Mobila styr- och övervakningssystem 100 p
— Motor och kraftöverföring 300 p
— Komfort och säkerhetssystem 1a 200 p
— Komfort och säkerhetssystem !b 200 p
— Komfort och säkerhetssystem !b 200 p
Entreprenörskap 100 p
Välj totalt: 800 p

Gymnasiearbete 100 p

APL (Praktik) 15-20 veckor

Tipsa oss på Yrkesplugget!

Vi gillar att få tips om hur vi kan utveckla vår verksamhet men också om sådant som är bra och fungerar.

Fyll i nedan uppgifter, ett svar kommer till dig inom kort!

Tack för ditt engagemang!