Om Yrkesplugget

Vårt mål är att alla som går på Yrkesplugget ska få en tydlig och verklighetsförankrad utbildning som gör dem anställningsbara.

Yrkesutbildning ska, tycker vi, ha en tydlig förankring i verkligheten och vi jobbar nära företag på många olika sätt. Vi har branschråd där gymnasium och näringsliv möts för att utbyta erfarenheter och tillsammans diskuterar vilket innehåll utbildningen ska ha för att svara mot branschens krav. Därtill har vi många företag som tar emot elever på praktik. Praktiken är ett stort och viktigt inslag i gymnasieutbildningen att skapa anställningsbara elever. Under praktiken får eleven använda det han/ hon lärt sig på gymnasiet och samtidigt lära sig nya saker. Eleven får träna och lära i den miljö man senare kommer att arbeta i.

Under utbildningen läses både teoretiska och praktiska ämnen vilka varvas under hela tiden på gymnasiet. Målet är att alla ska ha en gymnasieexamen och vara anställningsbar i sitt kommande yrke efter tre år.

Yrkesplugget har ett bra arbetsklimat som präglas av en positiv och konstruktiv anda. Gymnasiet har ett bra samarbete såväl personal emellan som mellan elever och personal och vi är mycket stolta över det goda arbete som lärare och elever utför tillsammans.

Yrkespluggets historia

Yrkesplugget startades 2006 av Annelee Bergstrand och Kjell-Ove Moss. Tillsammans har de både mångsidig och stor kompetens inom området yrkesutbildningar. 2010 startades Yrkespluggets andra skola, i Uppsala.

Yrkesplugget i Sverige AB har som främsta mål en god ekonomi. Verksamhetens eventuella överskott återinvesteras i bolaget för att bibehålla en bra och jämn kvalité på både undervisning och lokaler. Skolan satsar på hög personaltäthet och individuella lösningar för sina elever, vilket är ekonomiskt krävande. Trots det är företagets ekonomi stabil och en eventuell lågkonjunktur möter man med tillförsikt. Den goda ekonomin är ett resultat av effektiv resursanvändning. Men också att både personal och elever använder skolans resurser på ett konstruktivt och bra sätt.

Skolans ledning har ett starkt engagemang inom skolutveckling och driver att antal projekt inom området. Man tar också systematiskt emot elever som inte har behörighet till de nationella gymnasieprogrammen.

Yrkesplugget är en skola med god kvalitet och bra resultat. Personalomsättningen och sjukfrånvaron är låg och utvärderingar visar att både elever och personal trivs vilket är ett gott tecken på en bra fungerande skola.

Yrkespluggets personal har tillsammans arbetat fram gemensamma kärnvärden och kvalitetsmål. De skall genomsyra hela verksamheten och vara ett stöd i vårt dagliga arbete.

Våra kärnvärden:

  • Elevfokuserade
  • Kompetenta
  • Nytänkande
  • Lösningsinriktade
  • Branschfokuserade
  • Mångfald

Yrkesutbildning i fokus

Yrkesplugget är en av de sällsynta gymnasieskolor i Stockholm & Uppsala med enbart yrkesutbildning. När skolan startade 2006 i Stockholm fanns en tydlig bild av vilken skola man ville ha:

  • Nära kontakt mellan elever och personal
  • Korta beslutsvägar
  • Ett samarbete mellan kärn- och karaktärsämnen

Idag är Yrkesplugget en skola där elever och lärare känner varandra och sammanhållning och gemenskap är god. Klasserna är små och all personal arbetar för att se och möta varje elev. Hos oss närvarar lärarna i skolan hela dagarna, inte bara på sin undervisningstid.

Vi har ett eget utarbetat system för uppföljning av elever både vad gäller studiegång och personlig utveckling. Med hjälplärare inkluderade i klassrumsundervisningen får både elever med behov av stöd men även de som är extra studiemotiverade, den hjälp och de utmaningar de behöver.
Studerar du på yrkesprogram har du rätt att läsa kurser för att få grundläggande högskolebehörighet. Hos oss kan du läsa så gott som alla de poängen inom det individuella valet och vi uppmuntrar verkligen våra elever, genom information och genom stöd och hjälp, att skaffa sig behörigheten.

graf2_kärnämnen_Bygg_Fordon

Yrkesplugget har en god kontakt med många företag, stora som små. Vi anser att ett nära samarbete med näringslivet är mycket viktigt för att en yrkesutbildning ska ge de kunskaper och kompetenser som behövs så att eleverna skall bli anställningsbara. Att arbeta tillsammans med skickliga yrkesmän skapar för dig som elev en yrkesstolthet och viktig insikt i branschen.
Skolan har utarbetat ett bra och hållbart dokumentationsmaterial i form av tidböcker för alla våra utbildningar. Där förs timmar och moment inom praktiken in, vilket är viktig dokumentation för att kunna avgöra elevernas kunskaper.

Vad Yrkesplugget är kan sammanfattas i vår vision; ”Väl förankrade i verkligheten skapar vi anställningsbara elever med möjlighet att få jobb”.

Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss på Yrkesplugget och att du under din tid hos oss får många roliga minnen. Vi vill ge dig som elev de bästa tänkbara förutsättningarna för att lyckas i framtiden.

graf1

Lokalerna

Skolornas lokaler består av fordonsverkstad, MC-verkstad (Bromma), bygghallar med tillhörande bygg-gård, undervisningssalar, kafeteria och andra pausutrymmen samt administrativa lokaler. Klassrummen är pedagogiskt utrustade och verkstäder och bygghallar har en god teknisk utrustning.

Tipsa oss på Yrkesplugget!

Vi gillar att få tips om hur vi kan utveckla vår verksamhet men också om sådant som är bra och fungerar.

Fyll i nedan uppgifter, ett svar kommer till dig inom kort!

Tack för ditt engagemang!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.