Information till elevens vårdnadshavare

SchoolSoft

SchoolSoft är våran skolwebb där eleven kan se sitt schema och viktig information som rör denne.

Ansök om konto

Du som vårdnadshavare kan ansöka om ett eget konto på vår skolportal EasySchool. Klicka här för att fylla i ansökningsformuläret. 

Klagomålshantering

På Yrkesplugget pågår ständigt ett systematiskt kvalitetsarbete för att skolan ska utvecklas. En stor del i arbetet är våra elever och vårdnadshavarens delaktighet och inflytande över verksamheten. Från och med den 1 juli 2011 och införandet av den nya skollagen ska varje elev och/eller vårdnadshavare ha möjlighet att framföra skriftliga klagomål kring elevens utbildning. Här hittar du sidan för klagomål.

Tipsa oss på Yrkesplugget!

Vi gillar att få tips om hur vi kan utveckla vår verksamhet men också om sådant som är bra och fungerar.

Fyll i nedan uppgifter, ett svar kommer till dig inom kort!

Tack för ditt engagemang!









This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.