Information till elevernas föräldrar

SchoolSoft

SchoolSoft är våran skolwebb där du som elev kan se ditt schema och viktig information som rör just dig.

Ansök om föräldrakonto

Här kan du som förälder ansöka om ett eget konto på vår skolportal EasySchool. Klicka här för att fylla i ansökningsformuläret. Det är viktigt att du fyller i all information korrekt.

Klagomålshantering

På Yrkesplugget pågår ständigt ett systematiskt kvalitetsarbete för att skolan ska utvecklas. En stor del i arbetet är våra elever och vårdnadshavarens delaktighet och inflytande över verksamheten. From den 1 juli 2011 och införandet av den nya skollagen ska varje barn, elev och/eller vårdnadshavare ha möjlighet att framföra skriftliga klagomål kring sin utbildning. Här hittar du sidan för klagomål >>

Tipsa oss på Yrkesplugget!

Vi gillar att få tips om hur vi kan utveckla vår verksamhet men också om sådant som är bra och fungerar.

Fyll i nedan uppgifter, ett svar kommer till dig inom kort!

Tack för ditt engagemang!