Casemetoden – ett ämnesöverskridande samspel mellan första läsårets kurser

Ett case inkluderar alla kurser som man läser under det första läsåret i ett ämnesövergripande samarbete.

Vi arbetar under första året i totalt sex stycken Case, som vardera varar mellan 3-6 veckor. Varje case har ett visst fokus och alla kurser hjälper en att lösa ett problem, eller svara på en central fråga, som är kopplat till caset. Utgångspunkten är alltid bygg eller fordon, beroende på vilken inriktning man valt.

För varje case samlar vi alla uppgifter i ett dokument. Detta skapar en tydlig och översiktlig bild över casets delar. Under den första årskursen samlar vi karaktärsämnet, matematik, engelska, svenska, idrott och hälsa samt samhällskunskap. I samspel med varandra undervisar vi lärare för att skapa större förståelse för livet som arbetare och samhällsmedborgare, arbetsmiljö och säkerhet, yrken, privatekonomi samt ett internationellt perspektiv där vi inkluderar aktuella konflikter men också förutsättningar som arbetare utanför Sverige.

”Att jobba i Case är jättebra. Det blir väldigt strukturerat och man kan lätt se vad Case handlar om och vad man behöver göra.”
– Frida Adolfsson, fordonselev årskurs 1

”Case har varit det bästa under min skoltid. Allt hänger ihop, och man känner att kurserna går in i varandra. Exempelvis på engelskan lär vi oss fortfarande om fordon, men på engelska.”
– Frida Gebestam, fordonselev årskurs 1

”Case är ett bra sätt att jobba på. Det blir färre men större uppgifter, det blir mer fokus på att lära sig än att bara plugga för prov, och istället får man lära sig på olika sätt.”
– David Törnblom, fordonselev årskurs 1

”Jag tycker case-mallen är ett bra sätt att samla alla uppgifter, det blir lätt att se vad som ingår i caset och hur allt går in i varandra.”
– Viktor Jansson, byggelever årskurs 1

”För mig har något av det bästa med case-arbetet varit samarbetet med mina kollegor. Case har skapat en större helhet kring hela utbildning och man kan tydligt se hur kurserna följer varandra, för både lärare och elever. I min undervisning märker jag att jag ofta refererar till mina kollegors undervisning, och den naturlig kopplingen till de andra kurserna blir tydlig.”
– Nicklas Nilsson, programansvarig fordon och undervisande lärare

Att arbeta i Case gör min roll som mentor mycket enklare. Det går smidigt att få en översiktlig bild över hur det går för mina elever, och det blir sedan enkelt att förmedla detta till eleverna och deras vårdnadshavare.”
– Ida Nilsson, undervisande lärare engelska och religion

RetHiNk – ”Varför läsa om andra världskriget i bara en kurs?”

Under det andra läsåret på Yrkesplugget Uppsala samlar vi de tre kurserna historia, religion och naturkunskap i ett samarbete som heter rethink. Med avstamp i historiekursen behandlar också religionen och naturkunskapen några av de mest avgörande händelserna i historian såsom första och andra världskriget, kalla kriget, Sveriges historia och mycket mer. Målet är att få en större förståelse för avgörande händelser ur flera olika perspektiv, och på så sätt få en mer ingående förståelse för vårt samhälle idag, hur det växt fram, och hur det kan komma att utvecklas i framtiden.
Om man väljer att läsa högskoleförberedande ingår också kurserna svensk och engelska i dessa RetHiNk-Case.

”Det blir mer intressant och kul av att arbeta med de gemensamma caseuppgifterna, och jag tycker jag lär mig mycket. Ärligt talat fokuserar jag mest på att lära mig så mycket som möjligt om de olika sakerna vi lär oss om i rethink-casen.”
– Suber Abdi, transportelev årskurs 2

”Att samla alla uppgifter i en uppgift som vi kallar casemall har varit både smidigt för elever och oss lärare. På detta sätt kan vi på ett levande sätt berätta historier ur både det religiösa och naturvetenskapliga perspektivet och på så sätt får vi totalt mer undervisningstid för olika historia epoker och händelser då vi faktiskt undervisar om samma händelser, men ur olika perspektiv.”
– Francis Larsson, undervisande lärare i historia och samhällskunskap

Läs gärna artikeln i tidningen Gymnasiet, som intervjuat lärare och elever på Yrkesplugget Uppsala om hur Case fungerar i praktiken. Länk till artikeln hittar du HÄR!

1:1 – En dator en elev

Yrkesplugget har ett utbildningssamarbete med Apple som har lång erfarenhet av utbildning på motsvarande gymnasienivå i USA. Projektet 1:1, har öppnat nya möjligheter för vår casemetodik och alla elever kan nu skapa, dela och fördjupa sin kunskap på ett helt nytt sätt.

Tipsa oss på Yrkesplugget!

Vi gillar att få tips om hur vi kan utveckla vår verksamhet men också om sådant som är bra och fungerar.

Fyll i nedan uppgifter, ett svar kommer till dig inom kort!

Tack för ditt engagemang!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.