Mark & anläggning

På bygg- och anläggningsprogrammet inriktning mark och anläggning kan du välja yrken som anläggare och betongarbetare.

Se längst ned på sidan för beskrivning av alla yrken inom bygg- och anläggningsprogrammet inriktning mark och anläggning. Programmets första år är gemensamt och ger dig en bred och grundläggande kunskap om byggprocessen, nybyggnad och renovering. I slutet av året väljer du fördjupning. Utbildningen består till stor del av arbetsplatsförlagt lärande (APL) som hos Yrkesplugget alltid är mer än de 15 obligatoriska veckorna. Kontakten med arbetslivet är mycket viktig och du utvecklar då ditt tekniska utförande men även servicekänsla.

Framtidsutsikterna är väldigt ljusa. Vi måste bygga mer eftersom det råder bostadsbrist och det pågår projekt som kommer att rulla på 10-15 år.
– Janne Eriksson, VD JE Mark AB.

bygg
Se filmen där vi berättar om utbildningen på bygg och anläggnings programmet, klicka här!

På Yrkesplugget samarbetar gymnasiegemensamma- och yrkesämnen på ett sätt som skapar en motivation även i ämnen som man tidigare haft svårare för. Till exempel använder vi matematik så gott som dagligen i byggprocessen.

buildr
Här träffar du några som utbildat sig på Yrkesplugget på bygg & anläggningsprogrammet, klicka här!

Högskolebehörighet

För grundläggande högskolebehörighet krävs:

  • Betyg i alla ämnen och minst 2 250 poäng måste vara godkända. 
  • Gymnasiearbetet ska ingå i de godkända kurserna.
  • Godkänt betyg i Engelska 5 och 6 samt Svenska, alternativt Svenska som andraspråk, 1, 2 och 3.
  • I matematik någon av kurserna 1a, 1b, 1c – Dessa kurser läses inom ramen av individuellt val och utökat program.

 

Ansökan till gymnasieprogram

Läs mer här

Exempel på yrken

Exempel på yrken som du kan jobba med efter din utbildning:

  • Betongarbetare
  • Anläggare

Betongarbetare

Att susa fram på en bro betongarbetaren själv har lagt kan nog kännas kaxigt. En betongarbetare har den möjligheten. Att vara med och bygga stora konstruktioner i vårt samhälle är inget ovanligt när man arbetar med betong.

Ett fysiskt arbete

Som betongarbetare arbetar du med hus-, väg- och brobyggen. Du armerar och gjuter både golv, väggar och pelare. Förtillverkade betongelement blir allt vanligare och betongarbetaren tar hand om och monterar elementen på plats.
Många konstruktioner kräver en avancerad armering och du kan specialisera dig på armering i din utbildning.
Arbetet kan vara fysiskt krävande, men hjälpmedel som byggkranar och betongpumpar underlättar arbetet och hos oss får du utbildning i att använda dem.

Stig rakt ut på arbetsmarknaden

Som färdig betongarbetare kan du stiga rakt ut på arbetsmarknaden. Lärlingsperioden, med lärlingslön, är ungefär två och ett halvt år efter avslutat gymnasieutbildning. För ditt yrkesbevis krävs 6 800 timmars praktiskt arbete, varav 2 500 timmar består av din gymnasieutbildning. Dessutom behöver du ett slutbetyg från gymnasiets bygg- och anläggningsprogram eller ett godkänt yrkesteoretiskt prov.

Vill du senare vidareutbilda dig inom yrket är yrkeshögskolan ett alternativ för en mer arbetsledande inriktning.
För att få grundläggande behörighet till högskolestudier så krävs vissa kurser i svenska och engelska vilka du har rätt att läsa dem inom ramen för ditt program.

Anläggare

Hörselskydden släpper igenom ett dovt muller från schaktmaskinen. Fjärrvärme ska dras längs gatan och ni anläggare gräver schakt enligt markeringarna på byggritningen. En av alla betydelsefulla arbetsuppgifter en anläggare utför så att vårt samhälle fungerar.

Du kan också bygga gator, vägar och broar, park- och trädgårdsanläggningar. Eller så lägger du räls, rör och asfalt. Vissa specialiserar sig och jobbar till exempel bara med underhåll av ledningsnät under gator och vägar. Arbetsuppgifterna är nästan oändliga. Därför blir arbetet också väldigt varierande.

Tekniskt avancerat

I din utbildning på Yrkesplugget får du den grundläggande kunskap en anläggare behöver. I arbetet används många olika tunga anläggningsmaskiner och tekniskt avancerade specialinstrument för mätning, vilka du också får utbildning i. Här får du också kunskaper om hur arbetet ska planeras så att maskiner och hjälpmedel utnyttjas på bästa sätt.

Fritt och utvecklande arbete

Som färdig anläggare kan du stiga rakt ut på arbetsmarknaden. Lärlingsperioden, med lärlingslön, är ungefär två och ett halvt år efter avslutat gymnasieutbildning. För ditt yrkesbevis krävs 6 800 timmars praktiskt arbete, varav 2 500 timmar består av din gymnasieutbildning. Dessutom behöver du ett slutbetyg från gymnasiets bygg- och anläggningsprogram eller ett godkänt yrkesteoretiskt prov.

Vill du senare vidareutbilda dig inom yrket är yrkeshögskolan ett alternativ för en mer arbetsledande inriktning.
För att få grundläggande behörighet till högskolestudier så krävs vissa kurser i svenska och engelska. Du har rätt att läsa dem inom ramen för ditt program.

Ämnesfördelning

När du går på Yrkesplugget läser du lika mycket gymnasiegemensamma ämnen som teori och praktik första året. Sedan ökar yrkesämnena för varje år. Grå stapel visar vilken andel av utbildning som består av gymnasiegemensamma ämnen, lila yrkesämnen och ljuslila APL (praktik).

Årskurs 1

Gymnasiegemensamma

50%

Yrkesämnen

 
40%
APL
10%

Årskurs 2

Gymnasiegemensamma

30%

Yrkesämnen

 
35%
APL
35%

Årskurs 3

Gymnasieg.

10%

Yrkesämnen

 
20%
APL
70%

Poängplan Mark och anläggning

Praktik

Utbildning förlagd till arbetsplatsen, eller praktik som man vanligtvis säger, är ett viktigt och omfattande moment i alla våra utbildningar.

Praktiken innebär att eleven får möjlighet att komma ut på ett företag och i verkliga projekt använda sina kunskaper och även få nya. Det är viktigt att träna i den miljö man senare kommer att arbeta i. Men också viktigt att få insikt i hur en arbetsplats fungerar.

Du kan läsa mer om praktik här

Saknar du behörighet?

För dig som inte uppnått behörighet till gymnasiet erbjuder Yrkesplugget tre introduktionsprogram.

Programinriktat individuellt val – inriktat att ge behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

Yrkesintroduktion – finns för elever som inte har de godkända betyg som krävs till ett yrkesprogram på gymnasiet.

Individuellt alternativ – ska förbereda eleven för yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 100 p
Historia 1a:1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a:1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a:1 50 p
Svenska 1
eller
100 p
Svenska som andraspråk 1 100 p
Total: 600 p

Programgemensamma yrkesämnen

Byggrund 1 200 p
Byggrund 2 200 p
Total: 400 p

Inriktning mark- och anläggning

Anläggningsprocessen 200 p
Anläggning 1 100 p
Anläggning 2 200 p
Totalt: 500 p

Programfördjupningar

Anläggning 100 - 1100 p
Anläggningsförare 200 - 900 p
Arkitektur 100 - 200 p
Beläggning 100 - 400 p
Betongkonstruktioner 100 - 400 p
Design 100 p
Elementmontering 100 p
Entreprenörskap 100 - 200 p
Fysik 150 p
Golvläggning 100 - 400 p
Husbyggnad 100 - 700 p
Husbyggnad - specialyrken 100 - 300 p
Hållbart samhälle 100 p
Matematik 100 p
Mobila arbetsmaskiner 200 - 400 p
Mur- och putsverk 100 - 300 p
Måleri 200 - 1200 p
Teknik 150 p
Träkonstruktioner 200 - 500 p
Tätskikt våtrum 100 p
Välj totalt: 500-800 p

Individuellt val

Engelska 6 100 p
Estetisk kurs 100 p
Historia 1a:2 100 p
Idrott och hälsa 2 100 p
Samhällskunskap 1a:2 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p
Välj totalt: 200 p
Du kan även välja yrkesämnen

Gymnasiearbete 100 p

APL (praktik) 15-20 veckor

Tipsa oss på Yrkesplugget!

Vi gillar att få tips om hur vi kan utveckla vår verksamhet men också om sådant som är bra och fungerar.

Fyll i nedan uppgifter, ett svar kommer till dig inom kort!

Tack för ditt engagemang!